Céghírek

Figyelem: MINDEN gazdasági társaság számára kötelező pótlást írt elő a Cégbíróság, amennyiben a cég alapítása vagy a társasági szerződés legutolsó módosítása 2012. március 31. előtt történt. A pótlás elmulasztása esetén gazdasági társaság akár kötelezően törlésre kerülhet. Rövid tájékoztatónkat kérjük figyelmesen olvassa el.

 

2012. december 31-ig ismételten kötelező bejelenteni a Cégbíróságnak a társaság tevékenységi köreit, valamint


2013. február 01. napjáig a

• 2011. évi CXCVII. törvény alapján a Cégbíróság a fiktív vállalkozások számának visszaszorítása érdekében elrendelte, hogy minden vállalkozásnak igazolnia kell a székhely jogosultságát, továbbá
• külföldi személy vagy cég tulajdonos esetében kézbesítési megbízott megnevezése kötelezővé vált,
• azon gazdasági társaságok, akiknél a cégelnevezésben megtalálható az "állami" és/vagy "nemzeti" szó, de a Magyar Állam nem 50%-os tulajdonrésszel bír, úgy névmódosításra kötelezettek, továbbá
• kötelezően be kell jelenteni a tagok és a vezető tisztségviselők adóazonosító jelét / adószámát és a születési idejét és helyét.
Ennek elmulasztása esetén a Cégbíróságnak kötelessége büntetést kiróni, amely legsúlyosabb esetben a vállalkozás törlése. Amennyiben törvényi kötelezettségének késve tesz eleget, úgy a Cégbíróság megbírságolhatja cégét, mely bírság mértéke akár többszázezer forint is lehet.

Mit jelent a székhely jogosultsága, és hogyan kell igazolni?

Az Ön által bejelentett székhelyhasználat jogosultságát az alábbiak szerint köteles igazolni:
A Cégbírósághoz be kell nyújtani:
1. A székhely 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,
2. A tulajdoni lapon található összes tulajdonostól és haszonélvezőtől az igazolást, hogy a Társaság jogosult az ingatlant telephelyként használni.

Ki tudja benyújtani az Ön igazolását?

Amennyiben Ön rendelkezik kompetens szerződött jogásszal, kérjük forduljon hozzá bizalommal.
Amennyiben szeretné cégünk segítségével elvégezni a kötelező módosítások bármelyikét, keresse könyvelőirodánkat bizalommal!
Mennyibe kerül az székhely jogosultság beszerzése és igazolása a Cégbíróság felé?

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben csak a kötelezően változtatandó vagy bejelentendő adatok tekintetében kell eljárni, úgy a módosítás illetékmentes. Tekintve, hogy könyvelőirodánk ügyfelei számára mindig igen kedvező ajánlatot tudunk adni, így a székhelyhasználat jogosultságának bejelentésének ügyvédi munkadíja mindösszesen 28.000,-FT + ÁFA összegbe kerül.

Akkor sem kell kétségbe esni, ha arra a következtetésre jut, hogy a módosítások bármelyike Ön szerint leküzdhetetlen akadályba ütközik, hiszen társaságunk szakembereinek tapasztalatára nyugodtan számíthat!

Őszintén reméljük, hogy rövid tájékoztatónkkal segítettük és amennyiben kérdése van, kérem forduljon hozzánk bizalommal!

2023  CégSHOP  globbers joomla templates