Cégjogi szolgáltatások

1. Cégalapítás

Rövid határidővel vállaljuk gazdasági (közkereseti; betéti; korlátolt felelősségű, zártkörű részvénytársaságok) társaságok szakszerű alapítását valamint, jogi segítséget nyújtunk a gazdasági társaságok alapításához. Elkészítjük a cég  létesítő okiratát, valamint az összes szükséges további okiratot. Ügyvédi aláírásmintát biztosítunk.

2. Cég módosítás

A gazdasági társaságokkal kapcsolatos széleskörű változásbejegyzési, módosítási eljárások teljes körű bonyolítását elvégezzük: a cégjegyzékbe bejegyzett adatok változása esetén, illetve a társasági szerződés, alapító okirat módosításakor a cégnek változásbejegyzési eljárás keretében kérnie kell a változások bejegyzését a székhelye szerint illetékes Cégbíróságtól.

A cég módosítás tárgya egy-egy adatváltozása mellett, szélesebb körű módosításra is kiterjedhet. Az adott társaság esetén szükséges módosításokról ingyenes konzultáció keretében tájékozódhat.  Amennyiben üzletrész átruházás, tagok ki és belépése cégadásvételi ügyeit is intézzük.

A cég módosítás tárgya lehet többek közt:

  • tagok változása,
  • üzletrészátruházás
  • ügyvezető megbízás meghosszabbítása, személyének változása
  • székhely,telephely, fióktelep változás

Cég névváltozás

Tagok, vezető tisztségviselők adataiban történt változás bejelentése:  Amennyibe korábban nem adták meg a létesítő okiratban vezető tisztségviselő(k), tagok adóazonosító jelét, születési idejét, ezek bejelentését a következő módosításkor.

Megjegyzendő: A tevékenységi kör módosítása már nem része a cégeljárásnak. Március 1-jétől a tevékenységi körök módosítása a  NAV  hatásköre.

A fentieken kívül vállaljuk gazdasági társaságok átalakulásának,tőkeleszállításának és felemelésének cégeljárását is.

3. Cég megszüntetés-végelszámolás

A gazdasági társaság tulajdonosai a tevékenységük megszüntetése esetén rendszerint végelszámolási eljárás lefolytatása mellett döntenek. Betéti társaságok, közkereseti társaságok számára a cégtörvény lehetővé teszi a gyorsabb, egyszerűsített eljárás lefolytatását is.

Cég megszüntetése végelszámolás útján

A jogutód cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz cég (kft, bt, zrt, stb.) legfőbb szervének (taggyűlés, igazgatótanács) elhatározása alapján – végelszámolásnak van helye

Cég megszüntetése egyszerűsített végelszámolás útján

Egyszerűsített végelszámolás csak jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál – tehát betéti és közkereseti társaságoknál van mód.

4. Munkajogi, adójogi ügyek peres és peren kívüli képviselete, megoldása tárgyában keressen minket elérhetőségeinken.

Egyéb jogi szolgáltatások:

Gazdasági-munka jog

Közreműködünk cégek napi működése kapcsán szükségessé váló adásvételi-, marketing-, vállalkozási-, megbízási-,munka – és egyéb szerződések szerkesztésében valamint véleményezésében, illetve szükség esetén már meglévő szerződései jogi felülvizsgálatában, illetve más kiemelt fontosságú üzleti események jogi előkészítésében és lebonyolításában.

Adó jog, illetve adózással kapcsolatos hatósági és bírósági eljárásban történő képviselet(végrehajtási eljárás, vagyonosodási vizsgálat,fizetési könnyítés,méltányossági eljárás)

Tapasztalt, adójogi eljárásokban (adó,vám,illeték,jövedék)jártas szakemberünk segítségével segítünk az adójogi eljárásai megoldásában. Vállaljuk az adóügyeiben a hatóság előtti képviseletét, valamint amennyiben szükséges ügyének peres képviseletét.

Civilszervezetek joga 

Egyesületek, alapítványok alapítása, nyilvántartásba vételi eljárásának lefolytatása, jogszerű működésének jogi kontrollja, jogi és gazdasági tanácsadás

2024  CégSHOP  globbers joomla templates