Végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás megindításáról a cég legfőbb szerve dönt határozatában, melyben megállapítja az eljárás kezdetét, megválasztja a végelszámolót, valamint rendelkezik a társaságban résztvevő egyéb jogalanyok sorsáról. A végelszámolási eljárás kezdetén a végelszámoló veszi át az ügyvezető képviselő jogkörét.

A végelszámolási eljárás megindítása változásbejegyzési kérelemben kerül bejegyzésre, amely tartalmazza a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét, a végelszámolás kezdő időpontját, a végelszámoló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), ha a végelszámoló nem természetes személy, akkor a cégjegyzékszámát és a megbízásából eljáró természetes személy nevét és lakóhelyét is, a korábbi vezető tisztségviselő(k) jogviszonyának megszűnését.

A végelszámolási eljárás befejezésekor el kell készíteni és az ellenőrzésre jogosult szerv, illetve a könyvelő jelentésével együtt a legfőbb szerv elé kell terjeszteni az adóbevallásokat, az utolsó üzleti évben készített számviteli beszámolót, a vagyonfelosztási javaslatot, a zárójelentést valamint a cégben vagyoni részesedéssel rendelkező jogalanyok sorsára vonatkozó javaslatot. A végelszámoló gondoskodik a cég iratanyagának elhelyezéséről.

Megjegyzendő, hogy a cég törlésére irányuló kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a legfőbb szerv elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének továbbfolytatását. Ebben az esetben a végelszámoló megbízásának visszavonásáról, a végelszámoló díjának megállapításáról és kifizetéséről, és az új vezető tisztségviselő megválasztásáról is dönteni kell.

A cég megszüntetésre -amennyiben a cégnek nincs tartozása – végelszámolási eljárással van mód. A végelszámolást,a cégbírósági eljárás teljes körű lefolytatásához szükséges konzultáció, iratok, jogi képviselet mellett, adott esetben a könyvelési kérdések és feladatok elvégzésével együtt vállaljuk.

2023  CégSHOP  globbers joomla templates